Program: RELANSIN

Contract Nr.237/2006; Tip de proiect: P-CD

 

Acronim: TEHMEC

Perioada: 27 luni (Iulie 2006 – Septembrie 2008)

Titlul Proiectului: Tehnologii avansate pentru dezvoltarea straturilor antifrictiune ecologice de tip metal-carbon

Director de Proiect: Dr. Cristian P. LUNGU

 Coordonator: Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (INFLPR), Bucuresti-Magurele,

Parteneri:

Partener 1

Universitatea “Politehnica” (CESIT) Bucuresti, (UPB), www.omtr.pub.ro/

 

Responsabil Proiect: Prof. Dr. Andrei TUDOR

Partener 2

Institutul National de Cercetari Aerospatiale “Elie Carafoli(INCAS), Bucuresti, www.incas.ro

 

Responsabil Proiect: Ing. Gheorghe IONESCU

Partener 3

Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare (COMOTI), Bucuresti, www.comoti.ro

 

Responsabil Proiect: Ing. Daniela BUZESCU

Partener 4

SC PLASMAJET SRL, magurele, Jud. Ilfov

 

Responsabil Proiect: Ing. Dacia TRUSCA

Partener 5

Universitatea Bucuresti (UNIV. BUC), Facultatatea de Fizica, Bucuresti, www.unibuc.ro

 

Responsabil Proiect: Lector Dr. Ion GRUIA

Partener 6

Universitatea „Ovidius” Constanta (UNIV.OVIDIUS), www.univ-ovidius.ro

 

Responsabil Proiect: Dr. Rodica VLADOIU

 

            Punerea la punct a unei tehnologii de depunere a straturilor compozite metal-carbon nanostructurate, pe langa dezvoltarea si acumularea de cunoştinţe noi in domeniul microsistemelor mecanice, deschide un camp larg de aplicatii cu efecte benefice in economie prin posibilitatea dezvoltarii unor categorii de dispozitive ecologice cu coeficienti de frecare redusa si rezistenta la uzura ridicata, cum ar fi cuzinetii utilizati la motoarele cu compresie inalta, precum si la oricare tip de organe de masini aflate in miscare, etc.

            Cercetarile vor urmari obtinerea unor parametri de performanta superiori celor ce se obtin cu dispozitivele clasice. Acesti parametri vor fi studiati experimental in vederea optimizarii prin realizarea unor structuri de dispozitive similare atat pe substraturi planare, de test, cat si pe substraturi cu geometrie cilindrica utilizate in industrie.

             Se vor efectua depuneri simultane de carbon – metal (Ag, Cu, Al, Ni) amorsand doua descarcari, una in carbon si  alta in metalele enuntate, pentru a obtine straturi cu grosimi de peste 1 μm, cu tensiuni mici, aderenta buna la substrat si coeficienti de frecare redusi in comparatie cu cei ai substratului.

            Se vor efecuta depuneri de straturi antifiricţiune prin metoda plasma-spray utilizand pulberi de grafit-metal ((Ag, Cu, Al, Ni), utilizand facilitaţile intreprinderii mici Plasma Jet SRL.

Etape/termene de realizare

Etapa I: Studiul  metodelor de depunere a straturilor metal-carbon comparativ cu metoda arcului termoionic in vid (TVA)

3011.2006

Etapa II:Elaborare model depunere straturi antifrictiune, simulari obtinere filme compozite, executie tunuri TVA

10.06.2007

ETAPA III. Experimentari tunuri electronice, proectare/reallizare instalatii de testare (parte mecanica, electrica, automatizare) executie instalatie pentru  testare lagare circulare (parte mecanica si parte electrica, automatizare

10.04.2008

Etapa a IV-a:Experimente de laborator pentru optimizarea depunerilor de straturi antifrictiune pe substraturi plane si cuzineti semicilindrici utilizand carbon – metale moi (Ag, Cu, Sn, Al)

15.12.2007

Etapa V: Optimizari depuneri straturi antifrictiune.Prezentare demonstrator si diseminare rezultate. Organizare workshop pentru demonstrarea functionalitatii  metodei de depunere a straturilor metal-carbon cu arcul termoionic in vid (TVA) si jet de plasma. Extensie rezultate la parteneri din  industriile energetica, aeronautica, transporturi.

20.09.2008

Rezultate: obtinere de straturi antifrictiune pe baza de metal-carbon si studii asupra fenomenelor tribologice.

Diseminare: publicatii stiintifice, conferinte, pagina web

Obiective realizate:

Au fost realizate rapoarte de cercetare privind: Studiul solutiilor existente pe plan modial comparativ cu metoda TVA.   (INFLPR-CO), Analiza metodelor de testare tribologica pentru straturile antifrictiune. Simulare utilizand soft cu analiza de element finit. (P1- Univ. Politehnica); Analiza comportării şi caracteristicilor de funcţionare ale lagărelor de alunecare circulare care lucrează în condiţii grele, stabilirea metodelor de îmbunătăţire a performanţelor acestora.(P3-COMOTI), Analiza metodelor de diagnostica a plasmelor in vapori metalici (P5- UNIV BUC)

Dotari:

A fost achizitionat un “Tribometru Ball-on-disc”, de la firma CSM, Elveţia, aparat  unicat in tara in acest moment, pentru caracterizarea tribologică a filmelor subţiri.

Publicatii:

•        

Conferinte:

•         D. Buzescu, M. Pascovici, “Bearing Behavior Under Unusual Operating Conditions”, 5th EDF and LMS Poitiers Workshop, October 5-6 Poitiers,France, 2006.